Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

12.04.2019 - Nabaavka prehrambenih proizvoda-Pecena svinjetina i jagnjetina (pecenje) -Partija 14 JN 14/2019
04.04.2019 - Usluge održavanja "HVAC" sistema JN 13/2019
08.03.2019 - Pružanje usluga interneta i bežičnog (Wi-fi) povezivanja i mobilne telefonije JN 11/2019
22.02.2019 - Poslovi odražavanja čistoće i higijene Jn 09/2019
22.02.2019 - Poslovi usluživanja gostiju i pacijenata JN 10/2019
21.02.2019 - nabavka baštenskog nameštaja za objekat "Kursalon" JN 08/2019
04.02.2019 - Nabavka naftnih derivata JN 06/2019
01.02.2019 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 02/2019
25.01.2019 - Nabavka inventara i opreme za ugostiteljstvo JN 03/2019
25.01.2019 - Poslovi održavanja blatnih kanala, JN 05/2019
Ukupan broj JN: 108