Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

02.05.2018 - Rezervisana Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka uniformi za potrebe specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 21/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 459.86 K ]
 2. Obaveštenje o produžetku roka [ pdf - 471.43 K ]
 3. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.53 M ]
 4. Izmena konkursne dokumentacije [ pdf - 386.31 K ]
 5. Izmena konkursne dokumentacije 2 [ pdf - 1.14 M ]
 6. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 796.81 K ]
01.05.2018 - Otvoreni postupak Dobra - Nabavka električne energije JN 20/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.25 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.67 M ]
10.04.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga pripremanja obroka u kuhinji specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 17/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 190.01 K ]
 2. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 400.00 K ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 464.00 K ]
08.04.2018 - Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka i isporuka aparata za fizikalnu terapiju i elektro terapiju JN 19/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 459.03 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 908.82 K ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.15 M ]
07.04.2018 - Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka i montaža uređaja za kuhinju JN 16/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 315.64 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 462.38 K ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 302.33 K ]
 4. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 418.11 K ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 762.82 K ]
06.04.2018 - Otvoreni postupak Radovi - Radovi na tekućem održavanju i popravci JN 15/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.76 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 2.58 M ]
 3. Izmena konkursne dokumentacije [ pdf - 524.82 K ]
05.04.2018 - Otvoreni postupak Dobra - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje za partiju 2 - sredstva za mašinsko pranje suđa za mašinu “WINTERHALTER” JN 18/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.88 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.60 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 819.77 K ]
01.04.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga fizikalne wellness terapije JN 14/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 519.03 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 592.00 K ]
 3. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 426.58 K ]
18.03.2018 - Otvoreni postupak Dobra - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje - partija 5 - nabavka papirnih kompresa u rolni JN 12/2018
 1. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.45 M ]
 2. Izmena konkursne dokumentacije [ pdf - 596.38 K ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 810.54 K ]
16.03.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge radijskog i televizijskog reklamiranja na lokalnom, regionalnom i inostranom nivou JN 11/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 459.21 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.94 M ]
 3. Izmena konkursne dokumentacije [ pdf - 1.04 M ]
 4. Izmena konkursne dokumentacije 2 [ pdf - 421.68 K ]
 5. Odluka o produženju roka [ pdf - 418.23 K ]
 6. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 427.39 K ]
 7. Obaveštenje o zaključenju P1 [ pdf - 427.39 K ]
 8. Obaveštenje o zaključenju P2 [ pdf - 427.40 K ]
 9. Obaveštenje o zaključenju P3 [ pdf - 427.61 K ]
 10. Obaveštenje o zaključenju P4 [ pdf - 454.95 K ]
 11. Obaveštenje o zaključenju P5 [ pdf - 427.61 K ]
 12. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.76 M ]
Ukupan broj JN: 82