Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

29.01.2020 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 04/2020
28.01.2020 - Poslovi održavanja blatnih kanala JN 03/2020
27.01.2020 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 1, 2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16 JN 01/2020
19.12.2019 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 34 i 38/2019 obustavljene, JN 41/2019
12.12.2019 - Usluge distribucije kablovske televizije JN 40/2019
04.12.2019 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 34/2019 obustavljene, JN 38/2019
29.11.2019 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 6-Ostale životne namirnice i Partija 17- Smrznuto povrće i voće JN 37/2019
20.11.2019 - Nabavka materijala za "ORTHOKIN" terapiju JN 36/2019
06.11.2019 - Nabavka reklamnog materijala JN 35/2019
18.10.2019 - Nabavka lekova za humanu upotrebu JN 34/2019
Ukupan broj JN: 108