Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

06.06.2019 - Nabavka aparata za fizikalnu terapiju i elektroterapiju JN 20/2019
03.06.2019 - Poslovi fizikalne Wellness terapije JN 17/2019
03.06.2019 - Radovi na tekućem održavanju i popravci objekata Specijalne bolnice za rehabiliatciju, Banja Koviljača JN 18/2019
22.05.2019 - Nabavka tekstilnih proizvoda JN 07/2019
21.05.2019 - Nabavka reklamnih proizvoda za ugostiteljstvo JN 16/2019
25.04.2019 - Nabavka električne energije JN 15/2019
12.04.2019 - Nabaavka prehrambenih proizvoda-Pecena svinjetina i jagnjetina (pecenje) -Partija 14 JN 14/2019
04.04.2019 - Usluge održavanja "HVAC" sistema JN 13/2019
08.03.2019 - Pružanje usluga interneta i bežičnog (Wi-fi) povezivanja i mobilne telefonije JN 11/2019
22.02.2019 - Poslovi odražavanja čistoće i higijene Jn 09/2019
Ukupan broj JN: 82