Endoproteza kuka i kolena

Endoproteza kuka

Izraženo degenerativno oboljenje zgloba kuka i kolena, kao i traumatske povrede su najčešći uzroci operativnog lečenja, odnosno ugradnje endoproteze.
Proteze kuka i kolena imitiraju oblik zgloba.

Artroplastika je metoda u ortopedskoj hirurgiji kojom se zamenjuju ili remodeluju zajedničke površine zgloba primenom implantata od veštačkih materijala, a u cilju uspostavljanja bezbolne pokretljivosti zgloba. Visok procenat svih operativnih zahvata u ortopediji u Srbiji pripada ugradnji endoproteza velikih zglobova. Ortopedski hirurg odlučuje o vrsti proteze koja će biti ugrađena, a na osnovu patološkog supstrata i godina pacijenta, Trajanje ugrađene endoproteze zavisi od dosta faktora ali jedan od najvažnijih je telesna težina.

Rana postoperativna rehabilitacija počinje na odeljenju ortopedije a sprovodi se u cilju prevencije razvoja  postoperativnih komplikacija i vertikalizacije pacijenta. Potom se pacijenti od strane RFZO upućuju u specijalizovane ustanove na produženu rehabilitaciju u trajanju 28 dana. U našoj Ustanovi pacijenti mogu obaviti rehabilitaciju uz uput RFZO ili i snoseći troškove lečenja samostalno

Endoproteza kolena

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača sprovodi se uspešna produžena postoperativna rehabilitacija kod pacijenata nakon implantacije endoproteze kuka i kolena, a u  cilju obezboljavanja, brže mobilizacije, postizanja optimalnog funkcionalnog oporavka i poboljšanje sposobnosti samostalnog obavljanja aktivnosti dnevnog zivota. Mere opreza i ograničavanje opterećenja na operisanu nogu određuje se po nalogu operatora i uz kontrolu nadležnog ortopeda u našoj Ustanovi. Zavisno od vrste ugrađene proteze kolena rehabilitacija traje 4 do 6 sedmica, i nakon toga operisani pacijenti uglavnom hodaju sa punim osloncem ili bez pomagala.

Nakon ugradnje proteze kuka rehabilitacija do uspostavljanja samostalnog hoda  traje 4 sedmice do tri meseca, a zavisno od vrste ugrađene proteze i opšteg stanja pacijenta. Rehabilitacija u našoj Ustanovi je osmišljena individualno za svakog pacijenta a zavisno od njegovog opšteg zdravstvenog stanja ifunkcionalih sposobnosti na prijemu.

Rehabilitacija pacijenata nakon implantacije endoproteze kuka i kolena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obuhvata kineziterapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju, fototerapiju i hidrokineziterapiju u bazenu sa sumporovitom termomineralnom vodom, a kod prekomerne telesne težine i redukcionu dijetu pod kontrolom dijetetičara.

Primenom klasičnih fizikalnih agenasa postiže se bolje zarastanje postoperativnog reza, smanjenje postoperativnog bola i otoka, pospešuje se učvrščivanje proteze za okolnu kost. Posebno mesto u rehabilitaciji zauzima kinezi terapija i hidrokinezi terapija tokom kojih se postize jačanje mišića operisane noge i zdravih ekstremiteta, povećava pokretljivost u operisanom zglobu, a pacijenti osposobljavaju za hod sa adekvatnim pomagalima ( hodalica, štake, štap) po ravnom kao i uz i niz stepenice, osposobljavaju se za primenu zaštitnih pokreta i položaja za endoprotezu kuka, kao i pravilnom  izvođenju aktivnosti dnevnog života i odgovarajućeg programa vežbi u kućnim uslovima, a sve u cilju sprečavanja nastanka luksacije proteze kao moguće postoperativne komplikacije I poboljšanja kvaliteta života. Hidrokinezi terapija , odn. hod i vežbe u vodi se obavljaju u bazenu sa SUMPOROVITOM termomineralnom vodom koja osim što olakšava hod i izvođenje vežbi ima i dokazan, blagotvoran uticaj na mišićni I koštanozglobni sistem u celini.