Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je hronična bolest koštanog sistema, koja nastaje zbog gubitka koštane mase i smanjenja mineralne koštane gustine, odnosno poremećaja u gradji koštanog tkiva, što ima za posledicu razređenost i krhkost kostiju sa povećanom sklonošću ka prelomima koji se najčešće dešavaju na pršljenovima kičmeog stuba, ručju ili kuku.

Ima je oko 10% celokupnog stanovništva  na zemaljskoj kugli odnosno svaka druga žena u menopauzi a da većina njih to i ne zna, ženska populacija je posebno predisponirana ovoj bolesti.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača se bavi osteoporozom od 2004. god. Program je osmišljen u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Beogradu odnosno Institutom za reumatologiju pod mentorstvom Prof. Dr Nade Pilipović i Dr med. Slobodana Brankovića, koji su angažovani i kao redovni,  stručni konsultanti naše ustanove, obavljajući i preglede pacijenata u jednom mesečnom terminu.

Podrazumeva merenje mineralne koštane gustine na kičmenom stubu i kuku kao najpouzdanijim mestima za procenu čvrstine kostiju,  u cilju postavljanja dijagnoze i kontrolnih merenja odnosno praćenja terapijskog efekta kod pacijenata sa osteoporozom, procenu rizika za nastanaka preloma unarednom desetogodišnjem periodu, obrazloženje nalaza pacijentu i predlog terapije odnosno preventivnih mera. U zavisnosti od procene lekara potrebna rendgenska snimanja i laboratorijske analize od koncentracije kalcijuma u krvi i urinu do specifičnih markera koji su pokazatalji metaboličke aktivnosti koštanog tkiva (praćenje terapijskog efekta). Takođe uključuje i preporuku za lečenje odnosno primenu lekova i banjske odnosno fizikalne terapije.

Lečenje osteoporoze

Banjska terapija  podrazumeva primenu kinezi terapije odnosno posebnog programa vežbi u cilju povećanja čvrstine kostiju i mišićne snage, poboljšanja balansa i koordinacije odnosno stabilizacije hoda kako bi se predupredio pad  i mogućnost nastanka preloma, primenu prirodnog lečenja lekovitim blatom i vodom, terapiju magnetnim poljem  i  jedinstvenim načinom lečenja Horizontalnom terapijom.

Lekoviti efekat navedenih terapija je potvrđen iskustveno i brojnim naučnim radovima i pre svega se odnosi na prevenciju nastanka preloma.
Osmislili smo i neophodan program edukacije pacijenata pre svega o opštim  informacijama o osteoporozi, faktorima rizika za njen nastanak  odnosno merama  kojim bi se predupredila sa posebnim osvrtom na pravilan i zdrav način ishrane i optimalnu fizičku aktivnost, dok su kod nas pacijenti su na posebnom režimu ishrane.

Merenje mineralne koštane gustine radimo svakog radnog dana, bez da se procedura zakazuje. Procedura košta 3.000,00 din.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 015/895-226.