Imate pravo da budete zdravo

U okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, uz pomoć termomineralnog blata i sumporovite vode, ali i uz upotrebu savremenih terapijskih procedura, uspešno se bavimo lečenjem reumatičnih oboljenja, oboljenja koštano-zglobnog sistema i brojnih drugih.

Blagodetima tradicionalnog prirodnog lečilišta i dostignućima savremene fizikalne medicine i rehabilitacije lečimo:

 • Reumatična oboljenja
 • Degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba
 • Diskus herniju i stanja nakon operacije diskus hernije
 • Osteoporozu
 • Posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba
 • Lakša oštećenja centralnog nervnog sistema
 • Lezije perifernih nerava
 • Mišićna oboljenja
 • Pojedina ginekološka i kožna oboljenja
 • Sterilitet
 • Limfedem
Šta lečimo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača