Reumatična oboljenja

Degenerativno oboljenje kuka i kolena

Degenerativno oboljenje kuka i kolena

Degenerativna oboljenja zglobova ili  Osteoartroze (OA) predstavljaju najčešću formu oboljenja zglobova, a koleno je najčešće zahvaćen zglob, sa više od četiri miliona novih pacijenata koji se godišnje javljaju lekaru zbog bola u kolenu.

Prema procenama, 10% populacije starije od 55 godina ima onesposobljavajuće simptome kolenog zgloba, a oko 25% njih imaju značajne probleme. Prema izveštaju SZO o globalnoj težini bolesti, OA kolena predstavlja jedan od važnijih globalnih uzroka radne nesposobnosti u društvu: četvrta po važnosti kod žena i osma kod muškaraca.

Osteoartroza se javljaju na svim kontinentima i pogađaju ljude svih rasa i boja. Primarne pojave u OA se sastoje u gubitku zglobne hrskavice, remodelovanju subhondralne kosti i stvaranju osteofita-tj. okoštavanja zgloba. OA je lagane ali progresivne evolucije. Nastaje od druge decenije života i kod starijih dovodi do velikog procenta invaliditeta i nesposobnosti za rad. Tok je hroničan i progredijentan, a početak podmukao, neprimetan i veoma lagan. Faze pogoršanja se javljaju pod uticajem mehaničkih faktora. U celini, OA se karakteriše benignim tokom i prognozom, ali ostavlja znatan invaliditet čija je socio-ekonomska cena visoka.

Pojava OA u svim zglobovima visoko korelira sa uzrastom. Pre 50-e godine života veća je učestalost kod muškaraca, a posle 50-e kod žena, što se poklapa sa nedostatkom estrogena u menopauzi. Učestalost se izjednačava oko 80-e godine života.

Degenerativne promene kolena i kuka

Za sada ne postoji poznata terapija koja može da izleči osteoartrozu. Različiti lekovi i pomoćna lekovita sredstva su preporučena sa ciljem da smanje bol, sačuvaju i poboljšaju pokretljivost zgloba i ograniče gubitak funkcije. Balneoterapija je nedavno zvanično svrstana u odgovarajuće tretmane za nehirurško lečenje OA kolena (OARSI guidelines for the non-surgical management of knee Osteoarthritis).

Sumporovita voda i peloid (lekovito blato) se u svetu balneoterapije smatraju „zlatnim standardom“ za lečenje degenerativnih oboljenja zglobova. Specifično im je dejstvo kod reumatičara kod kojih postoji deficit sumpora u zglobovima i hrskavicama.

Viševekovno iskustvo lekara u Banji Koviljači, kao i kolega širom sveta potvrdili su da je ovaj vid lečenja OA najdelotvorniji, i što je najvažnije nemasporednih neželjenih efekata ako se pravilno dozira.

Posebno je važno istaći da sumporovita voda i peloid Banje Koviljače imaju naučno dokazan antioksidantni efekat, a lekovitost našeg prirodnog faktora potvrdio je analizama lično Prof.dr Zeki Karagulle, svetski priznati balneoklimatolog.

Zato je Specijalna bolnica za rehabilitaciju pravi izbor za Vas ako imate degenerativno oboljenje zglobova.