Shodno novom Zakonu koji je stupio na snagu 1 jula 2020. godine (“Službeni glasnik RS” broj 91/19) i članu 105. Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju samo na Portalu javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke i na Portalu službenih glasnila RS i baza propisa za postupke jednake ili veće od 5.000.000,00 dinara

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

08.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Nabavka polietilenske folije JN 29/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.16 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.72 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 262.92 K ]
 4. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.15 M ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 590.70 K ]
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 563.45 K ]
06.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Usluge muzičkog sastava JN 28/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.78 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.76 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora jn 28 [ pdf - 750.69 K ]
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 450.61 K ]
05.06.2018 - Otvoreni postupak Dobra -Uređenje enterijera objekta "Kursalon" Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN 27/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.73 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 2.57 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.02 M ]
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 450.71 K ]
04.06.2018 - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Usluge - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NexTBIZ za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN 26/2018
 1. Mišljenje [ pdf - 683.19 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.79 M ]
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 449.97 K ]
03.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije 25/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.07 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ PDF - 1.83 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 460.56 K ]
 4. Odluka o produženju roka [ pdf - 441.67 K ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 817.91 K ]
02.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge održavanja, servisiranja i zamene rezervnih delova medicinske opreme proizvođača "Hitachi i "Fujifilm" 24/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.05 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.95 M ]
 3. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 449.73 K ]
 4. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 822.10 K ]
01.06.2018 - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači 23/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.85 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.83 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 891.93 K ]
 4. odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, Jn 23/2018 [ pdf - 593.50 K ]
15.05.2018 - Otvoreni postupak Usluge - Usluge smeštaja i ishrane pacijenata i gostiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 22/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.73 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.64 M ]
02.05.2018 - Rezervisana Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka uniformi za potrebe specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 21/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 459.86 K ]
 2. Obaveštenje o produžetku roka [ pdf - 471.43 K ]
 3. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.53 M ]
 4. Izmena konkursne dokumentacije [ pdf - 386.31 K ]
 5. Izmena konkursne dokumentacije 2 [ pdf - 1.14 M ]
 6. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 796.81 K ]
01.05.2018 - Otvoreni postupak Dobra - Nabavka električne energije JN 20/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.25 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.67 M ]
Ukupan broj JN: 111