Tel: +381 15 818 270| e-mail: banjakov@eunet.rsCENOVNIK TERAPIJA

TERAPIJE

CENA/RSD

LEKARSKI PREGLED

1.300,00

VAGINALNI BRIS

330,00

BLATO / PELOID

1.200,00

SUMPORNA KADA

600,00

SUMPORNI BAZEN

450,00

LOKALNE KUPKE

350,00

OROŠAVANJE

450,00

REKREATIVNI BAZEN

500,00

HORIZONTALNA TERAPIJA

1.200,00

STABILNA GALVANIZACIJA

500,00

ELEKTROFOREZA LEKOVA

600,00

DIJADINAMIČNE STRUJE

500,00

INTERFERENTNE STRUJE

500,00

ULTRAZVUK

500,00

ELEKTROSTIMULACIJA (po grupi mišića)

600,00

KINEZI TERAPIJA

700,00

RADNA TERAPIJA

700,00

LASER – lekar pruža uslugu

970,00

LASER – terapeut pruža uslugu

600,00

BIOPTRON

360,00

MAGNET

750,00

PODVODNA MASAŽA – OPŠTA

1.650,00

ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE

680,00

PARAFIN - po segmentu

360,00

TENS

500,00

MASAŽA – OPŠTA

1.650,00

MASAŽA – PARCIJALNA

850,00

AKUPUNKTURA

800,00

HIDROGALVAN KADA

1.100,00

MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet

1.000,00

MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta

1.800,00

KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD)

600,00

ACS ORTHOKIN

120.000,00

SHOCKWAVE TERAPIJA

1.100,00

KINEZI ZA LIMFEDEM

500,00

BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke

500,00

BANDAŽA EKSTREMITETA - noge

600,00

VASKULATOR

1.000,00

VENTUZE

1.100,00

DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA

1.500

NAPOMENA: Cenovnik je važeći od 01.05.2018.

 

 


  • cenovnik
  • radno vreme
  • gde smo mi
  • zadovoljstvo korisnika
  • galerija
  • konsultanti
  • misija i vizija
  • uvid u medicinsku dokumentaciju