Shodno novom Zakonu koji je stupio na snagu 1 jula 2020. godine (“Službeni glasnik RS” broj 91/19) i članu 105. Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju samo na Portalu javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke i na Portalu službenih glasnila RS i baza propisa za postupke jednake ili veće od 5.000.000,00 dinara

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

05.11.2018 - Nabavka reklamnog materijala jn 46/2018
05.11.2018 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 6- Ostale životne namirnice JN 43/2018
01.11.2018 - Nabavka voća i povrća JN 41/2018
30.10.2018 - nabavka cveća i dekorativnog kamena za objekat "Kursalon" JN 45/2018
25.10.2018 - Nabavka, isporuka i montaža konferncijske, audio i video opreme za objekat "Kursalon" JN 44/2018
19.10.2018 - Nabavka lekova za humanu upotrebu JN 42/2018
16.10.2018 - nabavka inventara za restorane objekta "Kursalon" JN 40/2018
15.10.2018 - Radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije na objektu "Upravna zgrada" Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači JN 39/2018
05.10.2018 - Pružanje usluga hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača JN 38/2018
30.09.2018 - Nabavka dušeka JN 30/2019
Ukupan broj JN: 111