Shodno novom Zakonu koji je stupio na snagu 1 jula 2020. godine (“Službeni glasnik RS” broj 91/19) i članu 105. Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju samo na Portalu javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke i na Portalu službenih glasnila RS i baza propisa za postupke jednake ili veće od 5.000.000,00 dinara

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

21.05.2019 - Nabavka reklamnih proizvoda za ugostiteljstvo JN 16/2019
25.04.2019 - Nabavka električne energije JN 15/2019
12.04.2019 - Nabaavka prehrambenih proizvoda-Pecena svinjetina i jagnjetina (pecenje) -Partija 14 JN 14/2019
04.04.2019 - Usluge održavanja "HVAC" sistema JN 13/2019
08.03.2019 - Pružanje usluga interneta i bežičnog (Wi-fi) povezivanja i mobilne telefonije JN 11/2019
22.02.2019 - Poslovi odražavanja čistoće i higijene Jn 09/2019
22.02.2019 - Poslovi usluživanja gostiju i pacijenata JN 10/2019
21.02.2019 - nabavka baštenskog nameštaja za objekat "Kursalon" JN 08/2019
04.02.2019 - Nabavka naftnih derivata JN 06/2019
01.02.2019 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 02/2019
Ukupan broj JN: 111