Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

22.02.2019 - Poslovi usluživanja gostiju i pacijenata JN 10/2019
21.02.2019 - nabavka baštenskog nameštaja za objekat "Kursalon" JN 08/2019
04.02.2019 - Nabavka naftnih derivata JN 06/2019
01.02.2019 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 02/2019
25.01.2019 - Nabavka inventara i opreme za ugostiteljstvo JN 03/2019
25.01.2019 - Poslovi održavanja blatnih kanala, JN 05/2019
25.01.2019 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 1, 2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16 JN 04/2019
 1. poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2019 [ pdf - 932.82 K ]
 2. poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2019 [ pdf - 932.82 K ]
 3. konkursna dokumentacija, JN 04/2019 [ pdf - 1.89 M ]
 4. pitanja i odgovori, jn 04/2019 [ pdf - 253.89 K ]
 5. izmena konkursne dokumentacije, JN 04/2019 [ pdf - 0.96 M ]
 6. odluka o obustavi ugovora, JN 04/2019 [ pdf - 1.10 M ]
 7. poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2019 [ pdf - 6.08 M ]
 8. odluka o dodeli ugovora; jn 04/2019 [ pdf - 6.08 M ]
 9. obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1, JN 04/2019 [ pdf - 642.19 K ]
 10. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 3, JN 04/2019 [ pdf - 641.95 K ]
 11. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 4, JN 04/2019 [ pdf - 639.61 K ]
 12. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 5, JN 04/2019 [ pdf - 639.42 K ]
 13. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 5, JN 04/2019 [ pdf - 639.42 K ]
 14. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 7, JN 04/2019 [ pdf - 642.37 K ]
 15. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 8, JN 04/2019 [ pdf - 640.96 K ]
 16. obaveštenje o zaključenom ugovoru, PArtija 10, Jn 04/2019 [ pdf - 637.97 K ]
 17. obaveštenje o zaključenom ugovoru, PArtija 15, JN 04/2019 [ pdf - 639.00 K ]
 18. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 9, JN 04/2019 [ pdf - 640.96 K ]
 19. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 16, JN 04/2019 [ pdf - 639.81 K ]
 20. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 11, JN 04/2019 [ pdf - 638.96 K ]
 21. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 12, JN 04/2019 [ pdf - 639.29 K ]
 22. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 13, JN 04/2019 [ pdf - 640.79 K ]
 23. obaveštenje o zaključenom ugovoru, PArtija 2, JN 04/2019 [ pdf - 640.68 K ]
 24. obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 9, JN 04/2019 [ pdf - 449.21 K ]
 25. obaveštenje o zaključenom ugovoru,, Partija 9, JN 04/2019 [ pdf - 574.39 K ]
14.01.2019 - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 01/2019
11.12.2018 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 42/2018 obustavljene, JN 51/2018
05.12.2018 - pružanje usluga distribucije kablovske televizije jn 50/2018
Ukupan broj JN: 94