Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

13.11.2018 - Nabavka, isporuka i montaža konferncijske, audio i video opreme za objekat "Kursalon" u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, JN 47/2018
05.11.2018 - Nabavka reklamnog materijala jn 46/2018
05.11.2018 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 6- Ostale životne namirnice JN 43/2018
01.11.2018 - Nabavka voća i povrća JN 41/2018
30.10.2018 - nabavka cveća i dekorativnog kamena za objekat "Kursalon" JN 45/2018
25.10.2018 - Nabavka, isporuka i montaža konferncijske, audio i video opreme za objekat "Kursalon" JN 44/2018
19.10.2018 - Nabavka lekova za humanu upotrebu JN 42/2018
16.10.2018 - nabavka inventara za restorane objekta "Kursalon" JN 40/2018
15.10.2018 - Radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije na objektu "Upravna zgrada" Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači JN 39/2018
05.10.2018 - Pružanje usluga hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača JN 38/2018
Ukupan broj JN: 80