Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

16.07.2018 - Nabavka voća i pvorća - Partija 5 u pregovaračkom sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda JN 34/2017
 1. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 971.45 K ]
16.07.2018 - Usluge održavanja "HVAC" sistema za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači Jn 30/2018
 1. poziv za podnošenje ponuda [ pdf - 485.98 K ]
 2. konkursna dokumentacija [ pdf - 2.29 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 711.92 K ]
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 451.07 K ]
09.07.2018 - Nabavka voća i povrća JN 34/2017
 1. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.16 M ]
 2. Odluka o obustavi postupka partija 5 [ pdf - 743.78 K ]
 3. [ - 12.00 K ]
 4. [ - 12.00 K ]
 5. [ pdf - 21.05 K ]
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 452.34 K ]
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 450.60 K ]
08.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Nabavka polietilenske folije JN 29/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.16 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.72 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 262.92 K ]
 4. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.15 M ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 590.70 K ]
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 563.45 K ]
06.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Usluge muzičkog sastava JN 28/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.78 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.76 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora jn 28 [ pdf - 750.69 K ]
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 450.61 K ]
05.06.2018 - Otvoreni postupak Dobra -Uređenje enterijera objekta "Kursalon" Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN 27/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 485.73 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 2.57 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.02 M ]
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 450.71 K ]
04.06.2018 - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Usluge - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NexTBIZ za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN 26/2018
 1. Mišljenje [ pdf - 683.19 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.79 M ]
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru [ pdf - 449.97 K ]
03.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije 25/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.07 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ PDF - 1.83 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 460.56 K ]
 4. Odluka o produženju roka [ pdf - 441.67 K ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 817.91 K ]
02.06.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge održavanja, servisiranja i zamene rezervnih delova medicinske opreme proizvođača "Hitachi i "Fujifilm" 24/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 486.05 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.95 M ]
 3. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 449.73 K ]
 4. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 822.10 K ]
01.06.2018 - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači 23/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.85 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.83 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 891.93 K ]
Ukupan broj JN: 63