Shodno novom Zakonu koji je stupio na snagu 1 jula 2020. godine (“Službeni glasnik RS” broj 91/19) i članu 105. Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju samo na Portalu javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke i na Portalu službenih glasnila RS i baza propisa za postupke jednake ili veće od 5.000.000,00 dinara

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

07.02.2020 - Nabavka naftnih derivata JN 05/2020
31.01.2020 - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 02/2020
29.01.2020 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 04/2020
28.01.2020 - Poslovi održavanja blatnih kanala JN 03/2020
27.01.2020 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 1, 2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16 JN 01/2020
 1. poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2020 [ pdf - 573.58 K ]
 2. konkursna dokumentacija, JN01/2020 [ pdf - 2.07 M ]
 3. pitanja i odgovori, jn 01/2020 [ pdf - 256.42 K ]
 4. izmena konkursne dokumentacij, JN 01/2020 [ pdf - 633.81 K ]
 5. izmena konkursne dokumentacij, JN 01/2020 [ pdf - 649.67 K ]
 6. obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava [ pdf - 443.56 K ]
 7. odluka o dodeli ugovora, JN 01/2020 [ pdf - 4.95 M ]
 8. odluka o obustavi postupka, JN 01/2020 [ pdf - 772.07 K ]
 9. obavestenje o zaključenom ugovoru, JN 01/2020 [ pdf - 671.26 K ]
 10. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 11, JN 01/2020 [ pdf - 638.96 K ]
 11. obavestenje o zaključenom ugovoru, Partija 4, JN 01/2020 [ pdf - 639.61 K ]
 12. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 5, JN 01/2020 [ pdf - 639.42 K ]
 13. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 7, JN 01/2020 [ pdf - 642.37 K ]
 14. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 8, JN 01/2020 [ pdf - 640.96 K ]
 15. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 14, JN 01/2020 [ pdf - 773.55 K ]
 16. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 1, JN 01/2020 [ pdf - 697.53 K ]
 17. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 10, JN 01/2020 [ pdf - 691.19 K ]
 18. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 12, JN 01/2020 [ pdf - 693.15 K ]
 19. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 13, JN 01/2020 [ pdf - 670.46 K ]
 20. obavestenje o zaključenom ugovoru, PArtija 16, JN 01/2020 [ pdf - 693.83 K ]
 21. obavestenje o zaključenom ugovoru, Partija 15, JN 01/2020 [ pdf - 505.82 K ]
 22. obavestenje o zaključenom ugovoru, JN 01/2020 [ pdf - 720.92 K ]
19.12.2019 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 34 i 38/2019 obustavljene, JN 41/2019
12.12.2019 - Usluge distribucije kablovske televizije JN 40/2019
04.12.2019 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 34/2019 obustavljene, JN 38/2019
29.11.2019 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 6-Ostale životne namirnice i Partija 17- Smrznuto povrće i voće JN 37/2019
20.11.2019 - Nabavka materijala za "ORTHOKIN" terapiju JN 36/2019
Ukupan broj JN: 111