Shodno novom Zakonu koji je stupio na snagu 1 jula 2020. godine (“Službeni glasnik RS” broj 91/19) i članu 105. Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju samo na Portalu javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke i na Portalu službenih glasnila RS i baza propisa za postupke jednake ili veće od 5.000.000,00 dinara

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

02.03.2018 - Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka tekstilnih proizvoda JN 09/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 458.86 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.86 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.80 M ]
01.03.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Pružanje usluga usluživanja gostiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN 08/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 1.55 M ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.59 M ]
 3. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.94 M ]
04.02.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge -Pružanje usluga održavanja čistoće i higjene JN 07/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 335.00 B ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.66 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 263.34 K ]
 4. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 335.00 B ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 336.00 B ]
03.02.2018 - Otvoreni postupak Dobra - Nabavka prehrambenih proizvoda - partije: 3, 5 i 13 JN 05/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 460.69 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.38 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 335.00 B ]
 4. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 335.00 B ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 336.00 B ]
02.02.2018 - Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka naftnih derivata JN 01/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 335.00 B ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 335.00 B ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 335.00 B ]
 4. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 335.00 B ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 336.00 B ]
01.02.2018 - Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge angažovanja radnika na održavanju blatnih kanala JN 03/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 2.32 M ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.66 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 335.00 B ]
 4. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 451.22 K ]
 5. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 1.74 M ]
01.01.2018 - Javna nabavka male vrednosti Radovi - Elektroinstalaterski radovi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača na objektima Standard, Hercegovina, Dalmacija, Novi objekat i objekat tehničke službe sa magacinom i vešernicom JN 02/2018
 1. Javni poziv [ pdf - 111.24 K ]
 2. Konkursna dokumentacija [ pdf - 1.66 M ]
 3. Pitanja i odgovori [ pdf - 603.70 K ]
 4. Pitanja i odgovori [ pdf - 337.00 B ]
 5. Odluka o produženju roka [ pdf - 418.71 K ]
 6. Obaveštenje o zaključenju [ pdf - 426.64 K ]
 7. Odluka o dodeli ugovora [ pdf - 3.05 M ]
30.10.2017 - nabavka cveća i dekorativnog kamena za objekat "Kursalon" JN 45/2018
01.01.1970 - Nabavk i
01.01.1970 - Nabavk i
Ukupan broj JN: 111