Dečje odeljenje u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju je moguće obaviti preglede uz pomoć najsavremenijih dijagnostičkih aparata kao što su elektromioneurografija, color dopler krvnih sudova, ultrazvučna dijagnostika, osteodenzitometrija, rentgen, kao i brojne laboratorijske analize.
Opremljeni smo EHO dijagnostikom i EMNG aparatom na kojima rade i usavršavaju se naši lekari uz stručne konsultacije profesora sa  klinika iz Beograda. Trudimo se da naši stručnjaci uvek budu upoznati sa najonovijom medicinskim dostignućima i da ih uspešno primenjuju u našoj bolnici.


Color doppler ultrazvučna dijagnostika

Kolor dolpler

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete obaviti Color Dopler ultrasonografiju krvnih sudova. To je neinvazivna dijagnostička procedura pregleda krvnih sudova ultrazvukom, kojom se merenjem brzine protoka krvi i prikazom unutrašnjeg zida krvnog suda procenjuje stepen suženja ili proširenja krvnog suda, uočavaju se promene u građi krvnog suda kao i oblik i dužina krvnog suda. U odnosu na druge dijagnostičke procedure color dopler ultrasonografija ima prednost zbog svoje neinvazivnosti kao i visokog stepena senzitivnosti i specifičnosti pregleda.
Color Doplerom se pregledaju krvni sudovi vrata, ruku, gornjih i donjih ekstremiteta, abdominalne aorte i visceralnih grana ( renalne arterije).
Dopler krvnih sudova vrata podrazumeva pregled karotidnih arterija (zajedničkih karotidnih arterija, ekstrakranijalnog segmenta spoljašnje i unutrašnje karotidne arterije) kao i pregled vertebralnih arterija.
Pregledom se uočavaju promene na arterijama: suženje, proširenja, zakrivljenje. Ukoliko su promene značajne preporučuje se dalja dijagnostika i lečenje do strane vaskularnog hirurga. Kod manje izraženih promena preporučuje se šestomesečno ili godišnje praćenje uočenih promena
Indikacije za pregled karotidnog stabla su: uporne glavobolje, vrtoglavica, zamagljenje vida, slabost jednog dela tela, trnjenje jedne polovine lica, duple slike, šum I pulsativna masa na vratu, tranzitorni ishemijski atak (TIA), amaurosis fugax, reverzibilni Ishemijski neurološki deficit ( RIND), vaskularna demencija, hipertenzivna encefalopatija., stanja nakon oreracija arterija karotidnog stable.

Color dopler ultrasonografija se preporučuje i svim osobama starijim od 65 godina.
Color Dopler krvnih sudova nogu podrazumeva pregled vena (površnih, dubokih, komunikantnih) kao  i arterija. Na venama se uočavaju znaci proširenja, procenjuje  protok krvi u venama kao i otkrivju  ugrušci (tromba) unutar unutrašnjih ili površinskih vena, Na arterijama se prati izgled zida arterija, suženje (prisustvo plakova), zapušenje kao i proširenje (aneurizma).
Indikacije za pregled vena donjih ekstremiteta su uglavnom osećaj težine u nogama, otok i bol u nozi (najčešće potkolenice), otok praćen crvenilom, povišenom temperaturom kože. Indikacije za pregled arterija nogu su uglavnom osećah hladnoće u nogama, bol i grčevi u nogama, najčešće pri hodu.

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk

Značaj ultrazvuka u dijagnostici reumatoidnog artritisa
Razvoj ultrazvučne tehnologije unazad 10 godina omogućilo je primenu ultrazvuka u dijagnostici na mišicno-koštanom sistemu. Prednost ultrazvuka u odnosu na CT, MR i radiografiju je u potpunom odsustvu jonizujućeg zračenja , relativno niskoj ceni pregleda i širokoj dostupnosti uređaja. Ultrazvukom je moguće razlikovati patološke promene na mišicima, zglobovima. Ultrazvučni pregled pomaže u postavljanju rane dijagnoze reumatskih bolesti, diferencijalnoj dijagnozi pojedinih stanja,praćenju toka bolesti.

Nije moguće ultrazvukom prikazati strukturu unutar kosti, ali se vidi korteks kosti i hrskavica. Strana tela su po pravilu hiperehogena i najbolje se vide kad su smeštena  u hipoehogenim tkivima kao što su mišići. Mogu se prikazati hematomi u mišićima nakon traume, omogućuje lokalizaciju hematoma.

U poslednih 10-15 godina, ultrazvuk postaje važna metoda  pregleda i praćenja pacijenata obolelih od RA, jer je široko dostupan, omogućava prikaz upalnih promena sinovije, izliva u zglobu, promena u parartikularnim strukturama.

Osteodenzitometrija – DXA (Merenje gustine koštane mase)

Osteodenzitometrija – DXA

Osteodenzitometrija je dijagnostička metoda kojom se  meri mineralna koštana gustina odnosno čvrstina kostiju i jedina validna procedura kojom se pouzdano isključuje ili definitivno potvrđuje postojanje osteoporoze.
Značaj rane dijagnostike je prevencija nastanka preloma, a pravovremenim otkrivanjem bolesti i započinjanjem adekvatnog lečenja sprečiće se nastanak preloma kostiju koji su najveća opasnost i najteža komplikacija osteoporoze.
U svakodnevnoj praksi se po kriterijuma SZO kao zlatni standard za dijagnostiku osteoporoze primenjuje merenje koštane mase na slabinskoj kičmi i na kuku.
Pored toga softver aparata ima mogućnost izračunavanja frakturnog rizika odnosno rizika za nastanak preloma velikih kostiju i kao poseban parametar rizik za nastanak preloma kuka kao najopasnijeg preloma.
Aparat takođe omogućava merenje celokupne koštane mase odnosno čvrstinu kompletnog skeleta na  svim kostima organizma i procenu strukturalne kompozicije odnosno procentualnu zastupljenost koštane i mišićne mase i što je od posebnog značaja procenat masnog tkiva te se ovakav nalaz koristi kod tretmana gojaznosti odnosno praćenja redukcije telesne težine i funkcionalnog oporavka sportista u cilju procene pravovremenog povratka trenažnim aktivnostima.
Naš aparat je savremena varijanta Lunarovog X-zračnog centralnog skena namenjen upravo osteodenzitometriji kičme i kuka. Snimanje je pouzdano i bezopasno, praktično je jedina absolutna kontraindikacija trudnoća, ne zahteva nikakvu posebnu pripremu ni zaštitu. Podrazumeva i tumačenje nalaza odnosno preporuku za lečenje osteoporoze ako je dijagnostikovana ili savete i uputstva  za mere prevencije kako bi predupredili njen nastanak i sve komplikacije koje nakon toga slede.

ENMG - Elektromioneurografija

Elektroneuromiografija je dijagnostička metoda za utvrđivanje  bolesti i oštećenja perifernog nervog sistema i mišića. To  podrazumeva ispitivanje dela nervog sistema od tela nervne ćelije u kičmenoj moždini(motorni  neuron), preko korenova nerva (radiksa), spletova nerava(pleksusa) i perifernih nerava, neuromišićne veze (sinapse) i mišića.
Najčeša oboljenja i stanja kod kojih je potrebno uraditi ovaj pregled su :

  • degenerativna oboljenja diskusa (diskus hernije) da bi se utvrdilo da li postoji pritisak diskusa na nervne korenove i njihovo posledično oštećenje,
  • porođajne povrede nervog spleta ruke radi utvrđivanja nivoa i stepena oštećenja,davanja prognoze i planiranja terapijskog programa,
  • sve traume kod kojih postoje klinički znaci povrede perifernih nerava
  • metabolička oboljenja od kojih je najčeše dijabetes melitus da bi se utvrdilo da li su se razvije komplikacije osnovnog oboljenja kao što je dijabetična polineuropatija
  • sva neurološka oboljenja koja zahvataju periferni nervni sistem( bolest motornog neurona,bolesti sinapse ,neuropatije) i oboljenja mišića (miopatije, distrofije i sl).
Elektromioneurografija

Dakle, ova metoda nije namenjena ispitivanju centralnog nervog sistema .

U našoj ustanovi se EMNG pregled može uraditi  svakog radnog dana uz prethodno zakazivanje na telefon 015/895 -273 .

Naš stručni konsultant je  prof. dr sci. Med. Vedrana Milić-Rašić, specijalista neuropsihijatrije, sa Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu iz Beograda.

Laboratorija

Laboratorija

Savremeno opremljena laboratorija u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju poseduje vrhunske aparate i u njoj se mogu obaviti brojne analize. Pacijenti, kao i svi zainteresovani koji žele da kontrolišu svoje zdravstveno stanje, za kratko vreme, mogu uraditi brojne analize krvi i mokraće, kao i hormonski status i tumor marker.

CENOVNIK - DIJAGNOSTIKA I LABORATORIJA

Jedinstveno lečenje mališana na svetu

Konsultanti

Postoji mogućnost konsultativnih pregleda profesora Medicinskog fakulteta (reumatologa, ortopeda, fizijatra, dečijeg hirurga – ortopeda, interniste, angiologa). Više o konsultantima i načinima zakazivanja možete pogledati ovde.