Cenovnik rehabilitacija bez smeštaja

(Cenovnik je važeći od 01.05.2017.)

Terapija Cena [rsd]
LEKARSKI PREGLED 1.300
VAGINALNI BRIS 330
BLATO / PELOID 1.200
SUMPORNA KADA 600
SUMPORNI BAZEN 450
LOKALNE KUPKE 350
VAGINALNO OROŠAVANJE 450
REKREATIVNI BAZEN 500
HORIZONTALNA TERAPIJA 1.200
STABILNA GALVANIZACIJA 500
ELEKTROFOREZA LEKOVA 600
DIJADINAMIČNE STRUJE 500
INTERFERENTNE STRUJE 500
ULTRAZVUK 500
ELEKTROSTIMULACIJA (po grupi mišića) 600
KINEZI TERAPIJA 700
RADNA TERAPIJA 700
LASER – lekar pruža uslugu 970
LASER – terapeut pruža uslugu 600
BIOPTRON 360
MAGNET 750
PODVODNA MASAŽA – OPŠTA 1.650
ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE 680
PARAFIN - po segmentu 360
TENS 500
MASAŽA – OPŠTA 1.650
MASAŽA – PARCIJALNA 850
AKUPUNKTURA 800
HIDROGALVAN KADA 1.100
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet 1.000
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta 1.800
KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD) 600
ACS ORTHOKIN 120.000
SHOCKWAVE TERAPIJA 1.100
KINEZI ZA LIMFEDEM 500
BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke 500
BANDAŽA EKSTREMITETA - noge 600
VASKULATOR 1.000
VENTUZE 1.100
DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA 1.500
Aplikacija kolagenom 2.100