Cenovnik rehabilitacija bez smeštaja

(Cenovnik je važeći od 01.03.2024.)

Terapija Cena [rsd]
LEKARSKI PREGLED 2.100
VAGINALNI BRIS 410
BLATO / PELOID 1.700
SUMPORNA KADA 850
SUMPORNI BAZEN 660
LOKALNE KUPKE 600
VAGINALNO OROŠAVANJE 600
REKREATIVNI BAZEN 650
HORIZONTALNA TERAPIJA 1.650
STABILNA GALVANIZACIJA 710
ELEKTROFOREZA LEKOVA 820
DIJADINAMIČNE STRUJE 710
INTERFERENTNE STRUJE 710
ULTRAZVUK 710
ELEKTROSTIMULACIJA - 1 termin 1.200
KINEZI TERAPIJA 1.200
RADNA TERAPIJA 1.200
LASER – lekar pruža uslugu 1.300
LASER – terapeut pruža uslugu 820
BIOPTRON 500
MAGNET 990
PODVODNA MASAŽA – OPŠTA 2.100
ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE 950
PARAFIN - po segmentu 460
TENS 710
MASAŽA – OPŠTA 2.500
MASAŽA – PARCIJALNA 1.500
AKUPUNKTURA 2.000
HIDROGALVAN KADA 1.400
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet 1.500
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta 2.200
KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD) 750
ACS ORTHOKIN 133.000
SHOCKWAVE TERAPIJA 2.000
KINEZI ZA LIMFEDEM 1.200
BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke 650
BANDAŽA EKSTREMITETA - noge 750
VASKULATOR - 1 eksteremitet 1.000
VASKULATOR - 2 ekstremiteta 1.800
DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA 2.000
Aplikacija kolagenom 2.600
LEKARSKI PREGLED - KONTROLNI 500
Masaža vezivnog tkiva - 1 segment 1.300
VENTUZE 1.550
GUNAFOREZA 2.500
KINESIOTAPE 510
CENTRAL STIM RUKAVICA 1.040
SPECIFIČNE VEŽBE ZA SKOLIOZU 2.000