Cenovnik rehabilitacija bez smeštaja

(Cenovnik je važeći od 01.05.2017.)

Terapija Cena [rsd]
LEKARSKI PREGLED 1.300
VAGINALNI BRIS 330
BLATO / PELOID 1.300
SUMPORNA KADA 620
SUMPORNI BAZEN 470
LOKALNE KUPKE 370
VAGINALNO OROŠAVANJE 470
REKREATIVNI BAZEN 500
HORIZONTALNA TERAPIJA 1.200
STABILNA GALVANIZACIJA 520
ELEKTROFOREZA LEKOVA 600
DIJADINAMIČNE STRUJE 520
INTERFERENTNE STRUJE 520
ULTRAZVUK 520
ELEKTROSTIMULACIJA - 1 termin 600
KINEZI TERAPIJA 700
RADNA TERAPIJA 700
LASER – lekar pruža uslugu 970
LASER – terapeut pruža uslugu 600
BIOPTRON 370
MAGNET 760
PODVODNA MASAŽA – OPŠTA 1.700
ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE 690
PARAFIN - po segmentu 370
TENS 520
MASAŽA – OPŠTA 1.700
MASAŽA – PARCIJALNA 870
AKUPUNKTURA 800
HIDROGALVAN KADA 1.100
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet 1.000
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta 1.800
KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD) 600
ACS ORTHOKIN 120.000
SHOCKWAVE TERAPIJA 1.100
KINEZI ZA LIMFEDEM 500
BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke 500
BANDAŽA EKSTREMITETA - noge 600
VASKULATOR 1.000
VENTUZE 1.100
DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA 1.500
Aplikacija kolagenom 2.100
Masaža vezivnog tkiva - 1 segment 1.000