Cenovnik rehabilitacija bez smeštaja

(Cenovnik je važeći od 01.04.2020.)

Terapija Cena [rsd]
LEKARSKI PREGLED 1.330
VAGINALNI BRIS 360
BLATO / PELOID 1.330
SUMPORNA KADA 680
SUMPORNI BAZEN 520
LOKALNE KUPKE 420
VAGINALNO OROŠAVANJE 520
REKREATIVNI BAZEN 550
HORIZONTALNA TERAPIJA 1.300
STABILNA GALVANIZACIJA 560
ELEKTROFOREZA LEKOVA 660
DIJADINAMIČNE STRUJE 580
INTERFERENTNE STRUJE 560
ULTRAZVUK 560
ELEKTROSTIMULACIJA - 1 termin 660
KINEZI TERAPIJA 750
RADNA TERAPIJA 750
LASER – lekar pruža uslugu 1000
LASER – terapeut pruža uslugu 650
BIOPTRON 400
MAGNET 800
PODVODNA MASAŽA – OPŠTA 1.800
ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE 750
PARAFIN - po segmentu 400
TENS 560
MASAŽA – OPŠTA 1.800
MASAŽA – PARCIJALNA 900
AKUPUNKTURA 850
HIDROGALVAN KADA 1.200
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet 1.100
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta 1.900
KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD) 650
ACS ORTHOKIN 120.000
SHOCKWAVE TERAPIJA 1.200
KINEZI ZA LIMFEDEM 550
BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke 550
BANDAŽA EKSTREMITETA - noge 650
VASKULATOR 1.100
VENTUZE 1.200
DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA 1.600
Aplikacija kolagenom 2.200
Masaža vezivnog tkiva - 1 segment 1.100