Cenovnik rehabilitacija bez smeštaja

(Cenovnik je važeći od 26.12.2021.)

Terapija Cena [rsd]
LEKARSKI PREGLED 1.500
VAGINALNI BRIS 400
BLATO / PELOID 1.500
SUMPORNA KADA 750
SUMPORNI BAZEN 580
LOKALNE KUPKE 470
VAGINALNO OROŠAVANJE 580
REKREATIVNI BAZEN 600
HORIZONTALNA TERAPIJA 1.450
STABILNA GALVANIZACIJA 620
ELEKTROFOREZA LEKOVA 730
DIJADINAMIČNE STRUJE 640
INTERFERENTNE STRUJE 620
ULTRAZVUK 620
ELEKTROSTIMULACIJA - 1 termin 730
KINEZI TERAPIJA 850
RADNA TERAPIJA 850
LASER – lekar pruža uslugu 1100
LASER – terapeut pruža uslugu 720
BIOPTRON 440
MAGNET 880
PODVODNA MASAŽA – OPŠTA 2.000
ČETVORO-ĆELIJSKE KUPKE 850
PARAFIN - po segmentu 440
TENS 620
MASAŽA – OPŠTA 2.000
MASAŽA – PARCIJALNA 1.000
AKUPUNKTURA 950
HIDROGALVAN KADA 1.300
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 1 ekstremitet 1.200
MANUELNA LIMFNA DRENAŽA - 2 ekstremiteta 2.100
KRATKOTALASNA DIJATERMIJA (KTD) 720
ACS ORTHOKIN 132.000
SHOCKWAVE TERAPIJA 1.300
KINEZI ZA LIMFEDEM 600
BANDAŽA EKSTREMITETA - ruke 600
BANDAŽA EKSTREMITETA - noge 720
VASKULATOR 1.200
VENTUZE 1.300
DEKOMPRESIONA SPINALNA TRAKCIJA 1.760
Aplikacija kolagenom 2.400
Masaža vezivnog tkiva - 1 segment 1.200