• 29.08.2019

U četvrtak, 29.08.2019. godine, Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača posetila je delegacija Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (PVA), zajedno sa predstavnicima ambasade Austrije u Beogradu, kao i predstavnicima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za socijalno osiguranje