• 01.10.2020

U cetvrtak 01.10.2020. je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju održan sastanak direktora prim.dr Aleksandra Jokića sa atašeom ambasade Austrije za socijalna pitanja Oliverom Hilerom i direktorom Zavoda za socijalno osiguranje Srbije Zoranom Panovićem.
Razmatran je predlog Ugovora između Penzionog osiguranja Austrije i Specijalne bolnice. Radi se na usaglašavanju svih članova Ugovora. Očekuje se potpisivanje do kraja ove godine i početak saradnje ove dve renomirane državne ustanove.