• 15.11.2016

Novi popusti očekuju stanovnike Republike Srpske u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača

Danas je potpisan sporazum o saradnji između Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača. Protokol o saradnji su potpisali prim. dr. Aleksandar Jokić, v.d. direktora i ministar Predrag Gluhaković. Svi stanovnici Republike Srpske će imati popust 10% na sve usluge u ovoj ustanovi od 15.11.2016. godine do 01.04.2017. godine.

Ova jedinstvena prilika za popust koju od danas imaju pored stanovnika Tuzlanskog kantona i stanovnici Republike Srpske je još jedan od koraka u razvijanju i produbljivanju međusobne saradnje i promocije domaćeg turizma. A koren svega je, prema rečima stranaka potpisnica, zajedničko uverenje da je saradnja i partnerstvo u ovim oblastima u obostranom interesu i da će doprineti budućem uspešnijem i kvalitetnijem ukupnom razvoju, sa svim pozitivnim ekonomskim i drugim efektima.