• 18.02.2018

Održana je zajednička sednica Upravnog i Nadzornog odbora Bolnice


U utorak 20.02.18.održana je zajednička sednica Upravnog i Nadzornog odbora Bolnice na kojoj je usvojen završni račun. Potom su predsednici UO i NO zajedno sa direktorom prezentovali rezultate svim radnicima i IO Sindikata.
 
Saopšteno je da je 2017.godina bila rekordna u dosadašnjem poslovanju bolnice u svim segmentima poslovanja bolnice. Prihodi su bili veći od planiranih a rashodi manji, uz rekordan nivo investicija. Direktor se zahvalio svim radnicima i podsetio da je sve to ostvareno uz rekordan broj zaposlenih radnika.

Dr Jokić je napomenuo da je rezultat poslovanja u prva dva meseca 2018.još bolji nego lani, da je ovo godina jubileja, 160 godina lečenja u Koviljači i da će tim povodom od strane države biti kompletno rekonstruisan Kursalon, proširen velnes centar i da će se do bolnice dolaziti novim putem. Još jednom je na delu potvrđena maksima ustanove da je SNAGA VODOPADA U MNOŠTVU KAPLjICA KOJE RADE ZAJEDNO!.

Predsednik NO je obavestio radnike da će Bolnica ove godine dobiti prestižnu nagradu “Turistički oskar zlatno turističko srce Mediterana i jugoistočne Evrope”, što će biti prava satisfakcija za uložen trud radnika i rukovodstva!