Tel: +381 15 818 270| e-mail: banjakov@eunet.rs
JAVNE NABAVKE

 

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije , JN 25/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Usluge - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NexTBIZ za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, JN 26/2018

 

MIŠLJENJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge održavanja, servisiranja i zamene rezervnih delova medicinske opreme proizvođača "Hitachi i "Fujifilm" , JN 24/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Usluge - Pružanje usluga fizičko tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači , JN 23/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Usluge - Usluge smeštaja i ishrane pacijenata i gostiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju , JN 22/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Rezervisana Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka uniformi za potrebe specijalne bolnice za rehabilitaciju, JN 21/2018

 

JAVNI POZIV

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

 

 

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka električne energije, JN 20/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga pripremanja obroka u kuhinji specijalne bolnice za rehabilitaciju, JN 17/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

OJavna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka i isporuka aparata za fizikalnu terapiju i elektro terapiju, JN 19/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

OJavna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka i montaža uređaja za kuinju, JN 16/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Radovi - Radovi na tekućem održavanju i popravci, JN 15/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje ya partiju 2 - sredstva za mašinsko pranje suđa za mašinu “WINTERHALTER” , JN 18/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Pružanje usluga fizikalne wellness terapije , JN 14/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje - partija 5 - nabavka papirnih kompresa u rolni , JN 12/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge rdijskog i televizijskog reklamiranja na lokalnom, regionalnom i inostranom nivou , JN 11/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 4

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge izrade projektno i tehničke dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju dva objekta i izgradnju blatnog kanala u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača , JN 13/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka reklamnih proizvoda za ugostiteljstvo , JN 10/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU p1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU p2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU p3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka tekstilnih proizvoda , JN 09/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge -Pružanje usluga usluživanja gostiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Kovilječa , JN 08/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge -Pružanje usluga održavanja čistoće i higjene , JN 07/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka prehrambenih proizvoda - partije: 3, 5 i 13, JN 05/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA 1

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka naftnih derivata, JN 01/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge angažovanja radnika na održavanju blatnih kanala , JN 03/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Radovi - Elektroinstalaterski radovi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača na objektima Standard, Hercegovina, Dalmacija, Novi objekat i objekat tehničke službe sa magacinom i vešernicom , JN 02/2018

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka tehničkog materijala , JN 47/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Radovi - Radovi na ventilaciji i klimatizaciji restorana "Pod kulom" , JN 49/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad kotlovskih postrojenja za letnji režim rada , JN 48/2017

 

JAVNI POZIV

PRODUŽENJE ROKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - usluge održavanja i servisiranje aparata za fizikalnu medicinu , JN 46/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - usluge distribucije kablovske televizije , JN 45/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka lekova za humane upotrebe , JN 44/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje , JN 41/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 8

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 9

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka prehrambenih proizvoda , JN 38/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI s1

PITANJA I ODGOVORI s2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 7

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 9

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU - partija 12

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVIPARTIJA 7

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka materijala za "Ortokin" terapiju , JN 43/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka reklamnog materijala, JN 42/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU Partija 4

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge izrade projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta "KUR SALON", JN 40/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Dobra - Nabavka aparata za terapiju trakciju, JN 39/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge distribucije interneta za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju , JN 37/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti, Dobra - Nabavka lekova za humanu upotrebu, JN 36/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU 3

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - Usluge izrade projekta rekostrukcije mašinskih instalacija toplotne podstanice uz primenu geotermalnih toplotnih pumpi u sprezi sa bunarima za potrebe grejanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, JN 35/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Otvoreni postupak Dobra - Nabavka voća i povrća , JN 34/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU partija 7

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA PARTIJA 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA partija 1

 

 

Javna nabavka male vrednosti Usluge - pružanje usluga hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača , JN 33/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti Radovi - radovi na izgradnji ograde i kapije za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju, JN 32/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti radovi- Radovi na sanaciji terase iznad novih kada u Blatnom kupatilu, JN 31/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara- pružanje usluga prevoza zaposlenih za potrebe Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači, JN 30/2017

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara- Pružanje usluga osiguranja: imovine, motornih vozila, banjskih gostiju, odgovornosti iz delatnosti, kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgoda i slučaja težih bolesti i hiruških intervencija, JN 29/2017

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara- Usluga održavanja “HVAC” sistema objekata Specijalne bolnice za rehabilitaciju, JN 28/2017

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NextBIZ za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, JN br. 27/2017.

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

MIŠLJENJE UPRAVE

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rashaldne i druge opreme, JN br. 26/2017.

Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava za JN 26/2017- Nabavka rashladne i druge opreme

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluge muzičkog sastava, JN br. 25/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 9 - Nabavka sira i kajmaka, JN br. 24/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka polietilenske folije, JN br. 23/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice za rehabilitaciju, JN br. 22/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga deratizacije i dezinsekcije, JN br. 21/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tekstilnih proizvoda, JN br. 20/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje - Partija 2 - Sredstva za mašinsko pranje suđa "Winterhalter", JN br. 19/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka električne energije, JN br. 18/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Rezervisana javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka uniformi i radnih odela, JN br. 17/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge radijskog i televizijskog reklamiranja na lokalnom, regionalnom i inostranom nivou, JN br. 16/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Radovi na tekućem održavanju i popravci objekata Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, JN br. 15/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga fizikalne wellness terapije pacijentima Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači, JN br. 14/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka reklamnih proizvoda za ugostiteljstvo, JN br. 12/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za klimatizaciju terapijskog dela Wellness centra Kovilje, JN br. 11/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na montaži sistema klimatizacije terapijskog dela Wellness centra Kovilje, JN br. 10/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje - Partija 5 - Papirne komprese u rolni, JN br. 7/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 3 - Pekarski proizvodi, JN br. 5/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga održavanja čistoće i higijene u Specijalnoj bolnici, JN br. 9/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga usluživanja gostiju Specijalne bolnice, JN br. 8/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova u blatnom kupatilu - nastavak građevinsko-zanatskih radova, JN br. 6/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Radovi na rekonstrukciji kabina i hodnika u blatnom kupatilu, JN br. 4/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka naftnih derivata, JN br. 2/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka putničkog automobila, JN br. 1/2017.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge održavanja i servisiranja aparata za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, JN br. 44/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Nabavka, isporuka i montaža toplovodnog gasnog generatora, JN br. 45/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog materijala, JN br. 42/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje, JN br. 41/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka reklamnog materijala za potrebe Specijalne bolnice, JN br. 43/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Specijalne bolnice, JN br. 38/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka materijala za “ORTHOKIN” terapiju, JN br. 40/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Specijalne bolnice JN br. 39/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda – Partija 10 – Kore za pitu JN br. 36/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka voća i povrća za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači JN br. 35/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge distribucije interneta i kablovske televizije za potrebe Specijalne bolnice JN br. 34/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka mašine za pranje crnog posuđa za potrebe Specijalne bolnice JN br. 31/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka lekova JN br. 33/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača za potrebe Specijalne bolnice JN br. 32/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka lekova za humanu upotrebu JN br. 28/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 10 - kore za pitu - JN br. 30/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka profesionalne mašine za pranje veša i profesionalne mašine za sušenje veša - JN br. 29/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Konsultantske usluge u oblasti upravljanja poslovima javnih nabavki - JN br. 27/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga prevoza zaposlenih za potrebe Specijalne bolnice - JN br. 26/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga osiguranja imovine, motornih vozila, banjskih gostiju i odgovornosti iz delatnosti - JN br. 25/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na montaži sistema klimatizacije bazena wellness centra Kovilje - JN br. 23/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za klimatizaciju bazena wellness centra Kovilje - JN br. 22/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na sanaciji krova objekta "Kursalon" Specijalne bolnice Banja Koviljača - JN br. 20/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NextBIZ za potrebe Specijalne bolnice - JN br. 21/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge muzičkog sastava - JN br. 19/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 9 - Nabavka sira i kajmaka - JN br. 17/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka polietilenske folije, vreća i kesa - JN br. 16/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice - JN br. 18/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga deratizacije i dezinfekcije - JN br. 15/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka televizora i profesionalnih usisivača - JN br. 14/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge radijskog i televizijskog reklamiranja na lokalnom i regionalnom nivou - JN br. 13/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka električne energije - JN br. 13/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka potrošnog materijala i reagenasa za laboratoriju - JN br. 11/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Radovi na tekućem održavanju i popravci objekata Specijalne bolnice - JN br. 9/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka nameštaja na dečijem odeljenju - JN br. 10/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka reklamne kozmetike - JN br. 08/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge izrade studije o nezavisnoj oceni stanja i strategije daljeg razvoja Specijalne bolnice - JN br. 06/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tekstilnih proizvoda - JN br. 07/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Reklamna kozmetika i proizvodi za ugostiteljstvo - JN br. 05/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Radovi na dečijem odeljenju objekta Hercegovina - JN br. 04/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda za partiju 3 - pekarski proizvodi - JN br. 03/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenja za partiju 5 - papirne komprese u rolni - JN br. 02/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka naftnih derivata - JN br. 01/2016.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sitnog inventara za ugostiteljstvo - JN br. 44/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka materijala za "Orthokin" terapiju - JN br. 43/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog i štampanog materijala - JN br. 42/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka uniformi i radnih odela - JN br. 41/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka aparata za fizikalnu terapiju - JN br. 40/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje - JN br. 37/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge održavanja i servisiranja aparata za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - JN br. 36/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sanitetskog vozila za prevoz pacijenata sa pratećom opremom - JN br. 39/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka reklamnog materijala - JN br. 38/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - JN br. 34/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka voća i povrća - JN br. 33/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge televizijskog reklamiranja u inostranstvu - JN br. 32/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka dobara - dušeka - JN br. 30/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za saobraćaj, putničko vozilo - kombi - JN br. 31/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge distribucije, interneta i kablovske televizije - JN br. 29/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka usluga u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda - Usluga hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača - JN br. 28/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 18 - Kore za pitu - JN br. 27/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

Javna nabavka usluga male vrednosti - Konsultantske usluge u oblasti upravljanja poslovima javnih nabavki - JN br. 26/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga male vrednosti - Pružanje usluga prevoza zaposlenih - JN br. 25/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga male vrednosti - Usluge hemijskog čišćenja pločastih izmenjivača u 2015. godini za potrebe Specijalne bolnice - JN br. 24/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

 

 

Javna nabavka usluga male vrednosti - Pružanje usluga osiguranja imovine, motornih vozila, banjskih gostiju i odgovornosti iz delatnosti Specijalne bolnice - JN br. 21/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka i ugradnja kondenzacionog kotlovskog postrojenja i prateće opreme za letnji režim rada za potrebe Specijalne bolnice - JN br. 23/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka tekstilnih proizvoda - JN br. 19/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge muzičkog sastava u 2015. godini - JN br. 22/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja - JN br. 20/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Aparati i oprema za ugostiteljstvo - JN br. 18/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

Zahtev za zaštitu prava

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 

 

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Nabavka usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera za finansijsko knjigovodstvo NextBIZ - JN br. 17/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Nabavka prehrambenih proizvoda - kore za pitu - JN br. 16/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda - sir i kajmak - JN br. 15/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Lekovi za humanu upotrebu, JN br. 12/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti - Oprema za ugostitejlstvo, JN br. 11/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

Zahtev za zaštitu prava

 

 

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Građevinski grubi radovi na Blatnom kupatilu - II faza Wellness centra, JN br. 10/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - Zakup objekta/objekata ili dela objekta, JN br. 9/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti - Usluge radijskog i televizijskog reklamiranja, JN br. 8/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti - Četvoroćelijske kupke za mineralnu i higijensku vodu, JN br. 7/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Radovi na zameni stolarije na objektima, JN br. 6/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

obaveštenje o produženju roka

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Stacionarni kolor dopler za ultrazvučnu dijagnostiku, JN br. 5/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Električna energija JN br. 4/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Prehrambeni proizvodi, sir i kajmak, JN br. 3/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka dobara male vrednosti - Naftni derivati, JN br. 2/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga male vrednosti - Usluge dezinsekcije i deratizacije JN br. 1/2015.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Nabavka prehrambenih proizvoda hrane i pića - Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda JN br. 18-A/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Nabavka finansijskih usluga - kratkoročnog kredita JN br. 27/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Kancelarijski i štampani materijal JN br. 22/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka materijala za ORTHOKIN terapiju JN br. 26/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Oprema za rendgen kabinet JN br. 19/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Izvođenje radova na održavanju objekata Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN br. 25/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

Zahtev za zaštitu prava

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na zameni stolarije na objektu Specijalne bolnice za rehabilitaciju - Ugradnja prozora JN br. 24/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i isporuka mazuta srednji "S" za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN br. 23/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Nabavka sredstava za higijenu JN br. 20/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku - Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane pacijenata i gostiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN br. 18/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Nabavka i ugradnja WPC podnih obloga oko spoljašnjeg bazena Velnes centra JN br. 21/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN br. 16/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

Zahtev za zaštitu prava

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga osiguranja imovine Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača JN br. 15/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN br. 14/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Pružanje usluga prevoza zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju JN br. 17/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

Zahtev za zaštitu prava

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge radijskog i televizijskog reklamiranja JN br. 13/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Nabavka tekstilnih proizvoda po specifikaciji naručioca, po partijama JN br. 06/2014.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU br. 6/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije JN br. 11/2014.

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU br.11/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti - Advokatske usluge u oblasti zastupanja i drugih primena prava JN br. 9/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na dogradnji solarne instalacije JN br. 12/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge vođenja komunikacijskih projekata i organizacije odnosa sa medijima JN br. 10/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga - konsultantske usluge u oblasti upravljanja poslovima javnih nabavki JN br. 7/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

Javna nabavka usluga zakup objekta za smeštaj pacijenata JN br. 8/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

Javna nabavka radova na zameni stolarije na objektu Standard JN br. 5/2014.

 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU br.5/2014.

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

 

Javna nabavka radova na sanaciji kvara u Sumpornom kupatilu  JN br. 4/2014.

 

 

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

 

 

 

Javna nabavka pružanja usluga izrade i montaže nameštaja  JN br. 3/2014.

 

 

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU
Javna nabavka dobara - parno-konvekcijska pećnica sa priborom - JN br. 2/ 2014.
JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

JAVNA NABAVKA FINANSIJSKIH USLUGA - KRATKOROČNI KREDIT JN br.1/2014.

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU

OBAVEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU br.18/2013.

 

Javna nabavka električne energije.  JN br. 26/2013
JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI  

 

 

 

Javna nabavka usluga remonta galvanskh kada .  JN br. 25/2013

 

 

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI  

 

 

 

Javna nabavka naftnih derivata.  JN br. 24/2013

 

 

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI  

Javna nabavka pekarskih proizvoda.  JN br. 23/2013

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI  

 

JAVNI POZIV KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI